Contract

Contractul cu La Soare

Contractul se încheie între Furnizor, denumit în continuare La Soare și Cumpărător, denumit în continuare HOTELIER.

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie găzduirea pe www.lasoare.ro, denumit în continuare SITE, a unei pagini de prezentare pentru unitatea turistică a HOTELIERULUI.

 

PREȚUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Valoarea contractului este de ... lei, reprezentând contravaloarea serviciilor oferite de către La Soare în perioada contractuală. Plata se face anticipat.

 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

La Soare se obligă să pună la dispoziția HOTELIERULUI un spațiu pe SITE pentru publicarea ofertei unității turistice,

La Soare se obligă să pună la dispoziția HOTELIERULUI userul și parola contului de administrare al SITE-ului. Prin intermediul contului de administrare, HOTELIERUL va adăuga/modifica/șterge detalii din oferta unității turistice afișată pe SITE. Autentificarea în contul de administrare se face în pagina clienti.lasoare.ro,

La Soare se obligă, ca pe toată perioada contractuală, să ofere SITE-ului un up-time de minim 95%,

La Soare se obligă să ofere suport/asistență HOTELIERULUI, pe email sau prin telefon, în timpul programului afișat în pagina www.lasoare.ro/contact.html,

Toate informațiile din oferta unității turistice afișată pe SITE sunt furnizate exclusiv de către HOTELIER, prin intermediul formularului de înscriere și prin intermediul contului de administrare al SITE-ului,

HOTELIERUL este de acord ca toate datele furnizate către La Soare și care țin de descrierea unității turistice, inclusiv poze și oferte de preț, să fie publice pe www.lasoare.ro, pe viitoarele aplicații La Soare și pe site-urile sau aplicațiile partenerilor. De asemenea, HOTELIERUL este de acord ca La Soare să stocheze adresa de email a unității turistice pentru a realiza contactul online cu turiștii; numele, adresa, CUI/CNP, nr. Registrul Comerțului, banca și IBAN-ul Cumpărătorului pentru facturarea serviciilor prestate; numele, numărul/numerele de telefon și adresa de email ale HOTELIERULUI pentru contactul cu reprezentanții SITE-ului,

HOTELIERUL își asumă că are toate drepturile legale de a promova unitatea turistică pe SITE și este singurul răspunzător pentru informațiile afișate pe SITE, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism, drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă,

În cazul în care unitatea de cazare a HOTELIERULUI nu este autorizată să funcționeze, iar legea va interzice la un moment dat SITE-ului să mai afișeze unitățile neautorizate, aceasta va fi imediat delistată de pe www.lasoare.ro, fără obligativitate din partea La Soare de a restitui HOTELIERULUI sumele deja achitate, ci de a reporta unității perioada din abonament rămasă neconsumată, după autorizare și intrarea în legalitate,

HOTELIERUL se obligă să afișeze pe SITE date reale, în caz contrar La Soare va interveni pentru corectarea informațiilor și va dispune sancțiuni la afișarea/listarea unității turistice pe SITE, interdicții/limitări în contul de administrare, suspendarea contului de administrare sau delistarea de pe SITE a unității turistice (suspendarea serviciilor), fără despăgubiri, de niciun fel, pentru aceste perioade,

HOTELIERUL se obligă să respecte termenii și condițiile SITE-ului din pagina www.lasoare.ro/termeni.html și politica de recenzii din pagina www.lasoare.ro/politica_recenzii.html,

HOTELIERUL se obligă să plătească serviciile La Soare.

 

ALTE CLAUZE

Contractul cu La Soare poate fi reziliat unilateral de către HOTELIER sau să ceară suspendarea temporară a serviciilor, oricând, indiferent de motiv, fără obligație din partea La Soare de restituire parțială sau integrală a sumelor de bani deja achitate de către HOTELIER. Contractul cu La Soare poate fi reziliat unilateral de către La Soare, oricând, indiferent de motiv, cu obligație din partea La Soare de a restitui către HOTELIER suma de bani aferentă perioadei dintre data rezilierii și data încheierii contractului,

La Soare este liber, pe toată perioada contractuală, să schimbe/modifice/dezvolte SITE-ul fără să fie nevoie de aprobarea HOTELIERULUI. Aceste modificări pot include, dar nu se limitează la: design și funcționalitate, structura informației, criterii de căutare, evidențiere, filtrare și ordonare a unităților turistice listate pe SITE, recenzii și comentarii de la turiști, modul de rezervare, disponibilitatea camerelor, nelistarea pe SITE a unităților turistice care nu afișează prețul serviciilor oferite ori disponibilitatea în perioada solicitată de turist,

Recenziile și comentariile prin Facebook reprezintă strict opiniile personale ale turiștilor, La Soare nu poate fi făcut responsabil pentru conținutul acestora.

 

Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin forță majoră înțelegem orice eveniment excepţional sau catastrofic, circumstanţă sau urgenţă în urma căreia SITE-ului îi devine imposibil sau ilegal să mai funcționeze.

Părțile contractului sunt de acord ca emailul să reprezinte dovada comunicării între părți. Orice dispută care s-ar ivi între părți se va rezolva pe cale amiabilă. Un litigiu ce nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanțele judecătorești din orașul Brașov.

Prezentul contract este valid fără semnătura HOTELIERULUI. Contractul cu La Soare i-a fost prezentat HOTELIERULUI în momentul înscrierii pe SITE a unității turistice și în momentul transmiterii facturii proforme pentru plată. Hotelierul a primit un email ce conține Factura Proformă și Contractul cu La Soare, cu următoarea mențiune “Prin efectuarea plății, Cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile din Contractul cu La Soare.”

Părțile contractante sunt de acord ca emiterea si transmiterea documentelor fiscale să se facă electronic. Prezentul contract a fost transmis HOTELIERULUI, împreună cu factura fiscală, pe emailul hotelierului și în contul de administrare al SITE-ului.

Mesaje {{unread_count}}
Mesaj către: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}